"Άγιος Δημήτριος"
Αφιέρωμα


Κοντάκιον. Ἦχος β'.

Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ρείθροις, Δημήτριε, τὴν ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν, ὁ δούς σοι τὸ κράτος ἀήττητον καὶ περιέπων τὴν πόλιν σου ἄτρωτον• αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις τὸ στήριγμα.


 


Η κατασκευή της ιστοσελίδος έγινε από τον Κλάδο Διαδικτύου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του περιεχομένου χωρίς την γραπτή έγκριση του Οργανισμού.
Copyright(c) 2004
WebDesign by TemplatesBox